fbpx

Fundvest

Acceptable use policy

Version 1.1, valid from 18 April 2023

This document was prepared by Fundvest UAB which is a company established in Lithuania and licensed as a financial brokerage firm by the Bank of Lithuania.

By entering into an agreement with us you confirm and agree to use our services only for lawful and legitimate purposes. This includes:

 • Not using our services in any way that breaches any applicable local, international, or national laws or regulations, or causes Fundvest and/or its partners to breach any applicable law or regulation;

 • Not using our services in any way that is unlawful or fraudulent or has any unlawful or fraudulent purpose or effect;

 • Not using our services for anything that is abusive, harmful, or does not comply with the terms of our agreement and our standards presented and communicated to you as part of or in relation to our services;

 • Not using our services if you are an individual under 18 years old;

 • Not using our services if you are not authorized to act on behalf of the company you represent;

 • Not using our services if you do not understand (or you think that you may not fully understand) the risks related to investing in financial instruments;

 • Not using our services if you are not able (or you think that you may not be able) to undertake the risks related to financial instruments

 • Not using our services if you are an individual or you represent a legal entity that are subject to international sanctions and restrictive measures;

Fundvest does not open anonymous accounts as well as does not accept/process third-party payments.

As part of its legal and regulatory obligations, Fundvest will not operate, provide services, have any kind of business relationships, or process incoming or outgoing transactions related to prohibited jurisdictions. The list of prohibited countries is provided below. This list is fixed by Fundvest and is subject to regular change.

 • Afghanistan
 • American Samoa
 • Anguilla
 • Antigua and Barbuda
 • Aruba
 • Azores
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Barbados
 • Belarus
 • Belize
 • Bermuda
 • British Virgin Islands
 • Brunei
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Cayman Islands
 • Cook Islands
 • Crimea region
 • Cuba
 • Curaçao
 • Djibouti
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Fiji
 • Gibraltar
 • Mali
 • Marshall Islands
 • Mauritius
 • Monaco
 • Montserrat
 • Morocco
 • Myanmar
 • Namibia
 • Nauru
 • Nicaragua
 • Niue
 • North Korea
 • Pakistan
 • Palau
 • Panama
 • Philippines
 • Puerto Rico
 • Russia
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Pierre and Miquelon
 • Samoa
 • Senegal
 • Seychelles
 • Sint Maarten (Netherlands part)
 • South Sudan
 • St. Elena, Sky, Ascension and Tristan da Kuns Islands
 • Syria
 • Tahiti
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Turks and Caicos Islands
 • Uganda
 • Uruguay
 • US Virgin Islands
 • Vanuatu
 • Venezuela
 • Yemen
 • Zimbabwe

Tinkamo naudojimosi politika

_Versija 1.1, galioja nuo 2023 m. balandžio 18 d.

Šį dokumentą parengė Fundvest UAB. Tai įmonė įsteigta Lietuvos Respublikoje ir licencijuota Lietuvos banko kaip Finansų maklerio įmonė.

Sudarydami su mumis sutartį Jūs patvirtinate ir sutinkate mūsų paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais. Tai reiškia, kad negalite naudotis mūsų paslaugomis:

 • Bet kokiu būdu, kuris pažeidžia bet kokius galiojančius vietos, tarptautinius ar nacionalinius įstatymus ar taisykles arba dėl kurio Fundvest ir (arba) jos partneriai pažeistų bet kokius galiojančius įstatymus ar taisykles;

 • Bet kokiu būdu, kuris yra neteisėtas ar nesąžiningas arba turi neteisėtą ar nesąžiningą tikslą ar poveikį;

 • Bet kuriuo būdu, kuris yra įžeidžiančio, žalingo turinio arba neatitinka mūsų turinio standartų, kurie Jums buvo pristatyti ir atskleisti kaip mūsų paslaugų dalis arba su jomis susiję;

 • Jei esate jaunesnis nei 18 metų asmuo;

 • Jei nesate įgaliotas veikti įmonės, kuriai atstovaujate, vardu;

 • Jei nesuprantate (arba manote, kad galite nevisiškai suprasti) su investavimu į finansines priemones susijusios rizikos;

 • Jei negalite (arba manote, kad negalėsite) prisiimti su finansinėmis priemonėmis susijusios rizikos;

 • Jei esate fizinis asmuo arba atstovaujate juridiniam asmeniui, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos ir ribojančios priemonės.

Fundvest neatidaro anoniminių sąskaitų, taip pat nepriima ir neapdoroja trečiųjų šalių mokėjimų.

Vykdydama savo įsipareigojimus, Fundvest nevykdys veiklos, neteiks paslaugų, neturės jokių verslo santykių ir nevykdys įeinančių ar išeinančių sandorių, susijusių su uždraustomis jurisdikcijomis. Draudžiamų šalių sąrašas pateikiamas toliau. Šį sąrašą nustato Fundvest ir jis gali būti reguliariai keičiamas.

 • Afganistanas
 • Amerikos Samoa
 • Angilija
 • Antigva ir Barbuda
 • Aruba
 • Azorų salos
 • Bahamos
 • Bahreinas
 • Barbadosas
 • Baltarusija
 • Belizas
 • Bermudai
 • Britų Mergelių salos
 • Brunėjus
 • Burkina Fasas
 • Kambodža
 • Kaimanų salos
 • Kuko salos
 • Krymo regionas
 • Kuba
 • Kiurasao
 • Džibutis
 • Dominikos Respublika
 • Ekvadoras
 • Fidžis
 • Gibraltaras
 • Guamas
 • Gvatemala
 • Gernsis
 • Haitis
 • Iranas
 • Irakas
 • Jamaika
 • Džersis
 • Jordanija
 • Kenija
 • Libanas
 • Liberija
 • Madeira
 • Maldyvai
 • Malis
 • Maršalo salos
 • Mauricijus
 • Monakas
 • Montseratas
 • Marokas
 • Mianmaras
 • Namibija
 • Nauru
 • Nikaragva
 • Niue
 • Šiaurės Korėja
 • Pakistanas
 • Palau
 • Panama
 • Filipinai
 • Puerto Rikas
 • Rusija
 • Sent Kitsas ir Nevis
 • Sen Pjeras ir Mikelonas
 • Samoa
 • Senegalas
 • Seišeliai
 • Sent Martenas (Nyderlandų dalis)
 • Pietų Sudanas
 • Šv. Elenos, Dangaus, Įžengimo ir Tristano da Kunso salos
 • Sirija
 • Taitis
 • Tonga
 • Trinidadas ir Tobagas
 • Terkso ir Kaikoso salos
 • Uganda
 • Urugvajus
 • JAV Mergelių salos
 • Vanuatu
 • Venesuela
 • Jemenas
 • Zimbabvė